АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА
/БОЯДИСВАНЕ/


Антикорозионна защита е комплекс от мерки за предотвратяване на корозия върху метални повърхности и конструкции. Основната задача на тази защита е да предпази металните повърхности от пряк контакт с нежеланите субстанции от външната среда, които имат химично корозивно въздействие или да забави това въздействие, чрез защитни покрития или прегради. Видът на използваната защита е директно зависим от химичните свойства на металите и различните степени на защита. Изборът на покрития за АКЗ трябва внимателно да се съобрази с конкретните условия на околната среда и специфика на производство, химическо замърсяване и климат.

vii pro contactor 550x550 1
viber изображение 2022 02 10 13 52 30 108
2022 02 10 13 52 29 874 2
viber изображение 2021 08 17 13 37 24 072