В производствената база работят общо 15 крана  с различна товароподемност, като повечето от тях работят в синхрон:

2бр. кранове в бояджийски цех с товароподемност до 3 тона
2бр. кранове в производствен цех 1 по 8 тона товароподемност работещи в синхрон за вдигане на големогабаритни детайли
3бр. кранове в цех заготовки с товароподемност до 5 тона
4бр. кранове в производствен цех 2 работещи в синхрон за вдигане на големогабаритни детайли до 20 тона
2бр. конзолни кранове в цех за пясъкоструене с товароподемност 1 тон
2бр.  външни мостови кранове с товароподемност 5 и 8 тона