За НАС


История

Фирма „МЕТАЛИНВЕСТ РЕМКО” ЕООД, град Стара Загора е на Българския пазар от 2002 година. Основната дейност на компанията е в сферата на изработката и монтажът на индустриални тръбопроводи, метални конструкции, компенсатори и съдове под налягане.  Извършване на ремонтни дейности в областта на енергетиката, химическата, хартиено-целулозната, дървопреработвателната и други индустрии също са основна част от портфолиото ни.

 • 18.11.2002 г. Създаване на фирмата
  2004 г. – Изграждане на малка производствена база 
 • 2010 г. – Инвестиция в закупуване на имот за строеж на производство
 • 2014 г. – изграждане на първото разширение  и закупуване на машини с голям капацитет 
 • 2016 г. – изграждане на второ разширение на базата и закупуване на още машини. Успешно изпълнен и отчетен проект по ОПК.
  2019 г. –  трето разширение на произв. халета, (закритата площ надхвърля 5 000 м2, а откритите  – над 32 000 м2) 
 • 2021 г. – ново разширение на производствените площи с близо 4 000 м2 закрита площ.
  Спечелен и изпълнен проект по ОПК на стойност 1,42 млн.лв. 

Производство на индустриални тръбопроводи

Производство на метални конструкции

Производство на компенсатори


[

Проектиране

на метални конструкции и индивидуални решения с помощта на външни партньори. Металните конструкции са най-разпространеното инвестиционно решение. Годишните производства в световен мащаб възлизат на 1,6 милиарда тона. 

[

Производство

на индустриални въздуховоди, метални конструкции и компенсатори, приложими в множество сфери. Работим за едни от най-големите световни производители на MDF плоскости, циментови заводи, хартиено-целулозни заводи, химически предприятия и други.

[

Монтаж

Една от специализациите ни е монтажът на метални конструкции. Нашие нови производствени бази са произведени и монтирани от екипът ни. Квалифицираните  ни кадри извършват също монтаж и ремонт на тръбопроводи, компенсатори и енергетично оборудване.

[

База и оборудване

Базата на Металинвест Ремко ЕООД се намира в гр. Раднево. Разположени сме на терен с площ от 32 000 кв.м. Повече от 10 000 кв.м. са закрити, добре оборудвани и модернизирани, както със собствено финансиране, така и спомощта на Европески проекти.

[

Сертификати

Металинвест Ремко ЕООД е сертифицирана по
ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, EN ISO 3834-2:2005 и EN 1090-2:2018, EXC4. Компанията е член на  Търговско-промишлената палата и Камарата на Строителите в България.

[

Процеси

Подготовка на повърхностите, разкрой и сглобяване, заваряване, нанасяне на АКЗ и опаковане са нашите стъпки в процесът на производство. Проследяването им е ключов фактор за високото качество на крайните изделия.

Нашите цели


По КАЧЕСТВОТО:
 • Намаляване на дефектите и непрестанно повишаване на качеството 
 • Подобряване на взаимоотношенията с доставчиците 
 • Увеличаване на екипа
Финансови:
 • Растеж и придобиване на технологично оборудване
 • Увеличаване на стойността на инвестициите и управление на  растежа 
 • По-ниски производствени разходи
 • Изграждане на по-висок капацитет за бъдещето
 • Стартиране и изпълнение на нови ЕС проекти
 • Изчисляване и оптимизация на разходи за продажбена единица (кг и човеко часове)
 • Прогнозиране и отделяне на време за разработка и дизайн
 • Подобряване на разпределението на ресурсите
 • Намаляване на финансовите загуби

 

Основен акцент

ОСНОВЕН АКЦЕНТ на нашата работа е съответствието на предлаганите услуги и продукти да отговаря на европейските и световни стандарти за качество. Прозрачно производство към клиентите. Прозрачност на веригата от доставчици и доказване на безкомпромисно качество.

Нашите предимства

От професионалисти за професионалисти, ние не произвеждаме и продаваме просто продукти. Ние предоставяме стойност и решения за своите патньори. Постоянно усъвършенстване на екипът и квалификациите му с цел повишаване на качеството на продуктите.

Нашите цели

Компанията инвестира в разширяване на производствените помещения, закупуване на ново оборудване, маркетинг и обучение, за да гарантира на своите партньори конкурентни цени и восоко качество.

Ние се развиваме

Металинвест Ремко ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.
Както и по EN ISO 3834-2:2005 и EN 1090-2:2018.
Компанията е член на българската Търговско-промишлена палата, както и на Камарата на Строителите в България.

ТЪРСИТЕ ЛИ НАЙ-ДОБРОТО СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ВИСОКО КАЧЕСТВО, КОНКУРЕНТНА ЦЕНА И КРАТЪК СРОК ЗА ДОСТАВКА ЗА СВОИТЕ ПРОЕКТИ?