Подготовката на повърхностите е критична за всички последващи операции – рязане, заваряване и най-вече антикорозионна защита. Ние прилагаме пясъкоструйно почистване, като постигаме почистване на повърхностите до степен Sa 2.5 съгласно ISO 12944. Това е препоръчваната от стандарта чистота на повърхността за постигане на максимално качество и дълготрайност на антикорозионното покритие.

Дробометна камера Gostol P-2000 х 1000 с 12 турбини

Пясъкоструйка Clemco SCW-2048 140L

Машина за автоматично двустранно скосяване на листов материал до 50мм дебелина / Auto feed-double sided beveler

Машина за автоматично едностранно скосяване на листов материал до 30мм дебелина / Auto feed-one sided beveler