Антикорозионна защита
/Боядисване/


Антикорозионна защита е комплекс от мерки за предотвратяване на корозия върху метални повърхности и конструкции. Основната задача на тази защита е да предпази металните повърхности от пряк контакт с нежеланите субстанции от външната среда, които имат химично корозивно въздействие или да забави това въздействие, чрез защитни покрития или прегради. Видът на използваната защита е директно зависим от химичните свойства на металите и различните степени на защита. Изборът на покрития за АКЗ трябва внимателно да се съобрази с конкретните условия на околната среда и специфика на производство, химическо замърсяване и климат.

main activity

За повече информация, виж нашите проекти

ТЪРСИТЕ ЛИ НАЙ-ДОБРОТО СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ВИСОКО КАЧЕСТВО, КОНКУРЕНТНА ЦЕНА И КРАТЪК СРОК ЗА ДОСТАВКА ЗА СВОИТЕ ПРОЕКТИ?