Металинвест Ремко ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Както и по EN ISO 3834-2:2005 и EN 1090-2:2018.

Компанията е член на българската Търговско-промишлена палата, както и на
Камарата на Строителите в България с удостоверение за строежи от първа до пета категория.

DAMTN
14001 bg scaled
9001 eng scaled
45001 bg scaled
14001 eng scaled
Scan2022 01 17 074607 scaled
45001 eng scaled
9001 bg scaled