Нашите ПРОДУКТИ


ИНДУСТРИАНИ ТРЪБОПРОВОДИ

Металинвест Ремко е специализирана в производството на метални детайли, приложими в изграждането на индустриални вентилационни системи. Работим за множество от най-големите световни производители на MDF плоскости, циментови заводи, хартиено-целулозни заводи, химически предприятия и други.

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

Металинвест Ремко е специализирана в производство и монтаж на метални конструкции. Партнираме си с външни проектанти, като така имаме възмож-ност  да обслужим клиентите си от първа до последна фаза на тяхното задание. Нашите нови производствени помещения са произведени и монтирани изцяло от екипа на фирмата.

ИНДУСТРИАЛНИ КОМПЕНСАТОРИ

Металинвест Ремко е изключителен представел за България на Датската компания LBH INTERNATIONAL. Металинвест Ремко произвежда металните части на компенсаторите, монтира доставените от LBH INTERNATIONAL текстилни материали и завършва изделията до готов вид и доставя до краен клиент в цял свят.

ПРИКЛЮЧЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 24 МЕС

КВ. М ЗАКРИТИ ПРОИЗВОДСтВЕНИ ПЛОЩИ

ГОДИНИ ОПИТ В ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ И РЕМОНТ

СЕРТИФИКАТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ISO СТАНДАРТИ

Как Работим?


Нашият екип


ЗА НАС


Металинвест Ремко ООД е фирма, специализирана в областта на производството на промишлени въздуховоди, използвани в инсталации за обработка и обезпрашаване на въздуха. Нашите детайли се използват в дървообработващата, целулозно-хартиената, химическата и други индустрии.
Други основни части от производството на фирмата са различни видове метални конструкции, компенсатори, силози, бункери, резервоари и др., както и нестандартно оборудване по чертежни проекти на клиента.

Нашите служители са:

• инженерно-технически отдел, добре подготвени инженери-конструктори, с дългогодишен опит  в реализираните проекти.
• механици и монтьори, оборудвани с модерна и професионална техника. Квалифицирани и подготвени с най-добрите лични предпазни средства;
• заварчици и монтажници, преминали курсове от български и европейски сертифициращи институции, притежаващи индивидуално подготвени за тях професионални машини и оборудване;
• административен отдел за предпродажбено и следпродажбено обслужване с технически познания в областта;

Проект: BG-RRP-3.004-0666 Технологична модернизация в предприятието
Възложител: МЕТАЛИНВЕСТ-РЕМКО ЕООД

Процедура с предмет: Доставка на машина за лазерно рязане – 1 бр.
Прогнозна стойност: 2 054 000.00 лева без ДДС
Дата на обявяване: 02.08.2023 г.
Краен срок за подаване на оферти: 09.08.2023 г.

Свържи се с нас

Фирма МЕТАЛИНВЕСТ РЕМКО ЕООД е на Българския пазар от 2002 година. Основната ни дейност се изразява в производството на тръби и тръбопроводи за индустриална вентилация. Произвеждаме също метални конструкции, силози, бункери, както и метални и гъвкави компенсатори. Проектите, по които работим са по клиентско задание и всеки един от тях, сам по себе си е предизвикателство.

Нашите клиенти за нас


Металинвест Ремко ЕООД из-пълни успешно договорите си. Възложените дейности са изпъл-нени в срок и с необходимото качество, в съответствие с изискванията на инвеститора, без допълнителни разходи за материали. Фирмата разполага с компетентни и добре обучени кадри. В работата се използват съвременни, модерни, високо-технологични и екологични ма-териали и инструменти.

Техногипс ЕАД

Металинвест Ремко ЕООД  гр. Стара Загора, изпълнява договорните си задължения в срок, разполага с добра материално-техническа база, високо квалифицирани кадри и практически опит за извършване на услугите, както и за изработка и доставка на посочените детайли.
Фирма Металинвест Ремко ЕООД  е надежден, коректен и лоялен партньор.

Монди Стамболийски ЕАД

Металинвест Ремко ЕООД проявява коректност, профе-сионализъм и високо чувство за отговорност. Фирмата защи-тава успешно своите  сертифи-кати за качество и гарантира за работата си. Основавайки се на добрите резултати от съв-местната ни работа, ние ги  препоръчваме като коректен партньор, с добра организация и опит, както и професионално отношение към клиента.

Златна панега цимент АД

АКЦЕНТИ

качество

ОСНОВНИЯТ ФОКУС на нашата работа е съответствието на предлаганите услуги и продукти с европейските и световни стандарти за качество на ISO. Прозрачно производство за клиентите. Прозрачност на веригата за доставки и доказване на безкомпромисно качество. Качеството е нашият бизнес план!

добавена стойност

От професионалисти за професионалисти, ние не просто произвеждаме и продаваме детайли. Ние предлагаме стойност и решения за нашите партньори. Прилагаме непрекъснато усъвършенстване на екипа и неговата квалификация с цел подобряване на качеството на крайните продукти.

конкурентна цена

Компанията инвестира непрекъснато в разширяване на производствените площи, закупуване на ново оборудване, маркетинг и обучение, за да гарантира пред партньорите – конкурентни цени и безкомпромисно високо качество.

документи и сертификати

Металинвест Ремко ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2015,
ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.
Както и по EN ISO 3834-2: 2005 и EN 1090-2: 2018.
Фирмата е член на Българската търговско-промишлена палата, както и на Камарата на строителите в България.

В производствената база можем да:

(в какъв % от поръчките е приложима тази дейност)

  • режем листови материали до 200 mm. x 12,000 mm 100% 100%
  • огъваме листов материал с дебелина до 25 mm 95% 95%
  • режем профили до 500 mm 100% 100%
  • огъваме профили и тръби до 100 mm 85% 85%
  • струговаме, фрезоваме, пробиваме 45% 45%
  • заваряваме и режем (кислородно, газово, плазмено) 100% 100%
  • пясъкоструем и боядисваме 100% 100%
  • опаковаме, приготвим и натоварим готовите детайли 95% 95%

ТЪРСИТЕ ЛИ НАЙ-ДОБРОТО СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ВИСОКО КАЧЕСТВО, КОНКУРЕНТНА ЦЕНА И КРАТЪК СРОК ЗА ДОСТАВКА ЗА СВОИТЕ ПРОЕКТИ?