"Захарни Заводи" АД

https://zaharnizavodi.com/

  • Договор от 25.08.2017 г. за изработка,доставка,демонтаж и монтаж на оборудване в т.ч. тръба шевна ф 500х8/12000 мм; Колена шевни ф 500х8; Тръба Ду  150/12000мм. Дъно ф 600; Дъно оребрение на съд – бункер на стойност 66 241,00лв.
  • Договор от 16.10.2017 г. за демонтажни и монтажни дейности е т.ч. подмяна трасе тръба ф 500 и тръбопровод ф 500; Изработка, доставка и монтаж  на охладителна кула тръба ф 560/L700, коляно ф 560/90о и монтаж нови дюзи; Демонтаж и монтаж тръба, коляно и преход ф 159 на стойност 15 215,00 лв.
  • Договор от 09.11.2016г за демонтаж, изработка и монтаж на дъно на вакуумапарат на стойност 13860,00лв