За нас

Фирма  „МЕТАЛИНВЕСТ  РЕМКО”   ЕООД  град Стара Загора е на Българския пазар от 2002 година за проектиране, изработка и монтаж на метални конструкции, тръбопроводи, съдове под налягане, резервни части и ремонтни дейности в областта на енергетиката.

Чрез последователно налагане на европейски принципи на работа ние градим фирмена култура и имидж, и желаем да бъдем разпознавани в обществото като фирма, олицетворяваща и прилагаща най-добрите европейски практики и поддържания от нас висок стандарт на извършваните  услуги.

Стратегията, с която осъществяваме нашата цел, се състои от отделни тактически цели, които в своята комплексност и съгласуваност ни осигуряват нейното изпълнение:

  • въвеждане на високотехнологично оборудване и автоматизация;
  • разработване и реализиране на високотехнологични решения;
  • високо професионално ниво на кадрите на всички нива;
  • финансов мениджмънт, осигуряващ експлоатационната, ремонтната и инвестиционна дейност на фирмата, съобразно Бизнес плана;
  • въвеждане на интегрирана система за управление на качеството и др.