Основна дейност

Фирма  „МЕТАЛИНВЕСТ  РЕМКО”   ЕООД  град Стара Загора е на Българския пазар от 2002 година за проектиране, изработка и монтаж на метални конструкции, тръбопроводи, съдове под налягане, резервни части и ремонтни дейности в областта на енергетиката.

Чрез последователно налагане на европейски принципи на работа ние градим фирмена култура и имидж, и желаем да бъдем разпознавани в обществото като фирма, олицетворяваща и прилагаща най-добрите европейски практики и поддържания от нас висок стандарт на извършваните  услуги.