"ВП Брандс Интернешънъл" АД

https://vp-brands.com/

Подмяна на тръбен сноп на втори ход на ПКГН 12 във фабрика за етанол „Есентика” с. Катуница

Подмяна на тръбен сноп на първи ход на ПКГН 12 във фабрика за етанол „Есентика” с. Катуница

Строително – монтажни работи по газонафтов котел