"Винпром Карнобат" с. Церковци

  • Монтаж на редлери, лентови елеватори и площадки;
  • Монтаж на направляващи канали;