Услуги

УСЛУГИ КОИТО ИЗВЪРШВАМЕ: РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОТЛИ, РЕМОНТ И НАПРАВА НА ТРЪБОПРОВОДИ ВИСОКО И НИСКО НАЛЯГАНЕ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТОФИЛТРИ, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ.

РАЗПОЛАГАМЕ  с ремонтно  производствена база на територията на Република България,  обл. Стара Загора, гр. Раднево, която е разположена на площ от 25 декара, материално и инструментално оборудвана, която позволява да се обработват различни по габарити и сложност детайли от енергетиката и машиностроенето предназначена за изработката на метални конструкции, нестандартно оборудване и заготовки по приложена от клиента техническа документация.

Фирма  „МЕТАЛИНВЕСТ  РЕМКО”   ЕООД  град Стара Загора, извършва  повечето  монтажни работи, планирани и аварийни ремонти, рехабилитация на електроцентрали в енергийния комплекс Марица Изток. Организира своята работа в зависимост от обема на ремонтните работи, срокове за ремонт, графици и при необходимост преминава на сменен режим на работа. Посветена на непрестанното подобряване на своите ресурси - подновяване на оборудването и съоръженията, подобряване квалификацията на своя персонал.

Ремонт и изграждане на котли

РЕМОНТ И НАПРАВА НА ТРЪБОПРОВОДИ ВИСОКО И НИСКО НАЛЯГАНЕ

РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТОФИЛТРИ

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ