ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД

www.tpp2.com

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ -2014 година

 • Рехабилитация, основен и среден ремонт на прахо приготвящи системи, горивни уредби, електрофилтри, сепаратори и котло агрегати;
 • Демонтаж на метален бункер за въглища и тръбопровод за киселинни промивки в котелен цех - част 700 MW;
 • Извършени ремонтно възстановителни работи по площадките за обслужване;
 • Ремонт на оборудване за подготовка на въглищата за изгаряне;

ИЗВЪРШЕНИ ДОСТАВКИ

 • Доставка на вертикални кубове за изнесен въздухоподгревател;
 • Доставка на клапи, метални компенсатори и пепелосмивни апарати;
 • Доставка на инерционни сепаратори по спецификация;
 • Изрязване и огъване на елементи за ДРЧ на КА ПК-38-4 на КА-1,2;
 • Реконструкция на работните лопатки, прелопатване по конструктивна разработка на работно колело за ДВ тип ТА-ICD 18.5;
 • Доставка на шлакоотделител - шнеков за котло агрегат;
 • Доставка на кубове за изнесени въздухопроводи /ИВП/ на котло агрегат  9;
 • Ремонт в заводски условия на шнек- демонтаж, наваряне  и подмяна на голяма ос, механична обработка и нарязване на резба М110х2;
 • Изработка и доставка на експериментален дроселен регулиращ елемент за МВ тип 3300 на КА-9 по чертеж;
 • Изработка на уплътнение към корпуса на мелещ вентилатор /МВ/ тип 3300 по чертеж;
 • Ремонт в заводски условия на шнек по чертеж по предложена технология за възстановяване на голяма ос - 6 бр.;   

       

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ -2013 година

 • Ремонт в  ЗУ/заводски условия/ на нагнетателен механизъм за транспортьор 20А;
 • Ремонт  ЗУ/заводски условия/ на пресевни валове за ВС-40;
 • Ремонт ЗУ /заводски условия/ на вал с ексцентрици за ВС-40;
 • Ремонт на дробящ верижен транспортьор на ДСД-„Б” в /ЗУ/ заводски условия;
 • Ремонт на 38бр. бандажи на ходови колела на багер КРС -6Б ;
 • Реконструкция на работни лопатки и прелопатване по конструктивна разработка на работно колело за ДВ тип ТА-ICО 18.5;
 • Изработка и доставка  на компенсатор;
 • Изработка  на главина за ДВ по чертеж;
 • Ремонт в заводски условия на ротор за ДВ;
 • Изработка на детайли по чертеж за ляво и дясно звено;
 • Наваряване на голяма ос, механична обработка и наваряване на резба М 110х2, демонтаж и подмяна на голяма ос;
 • Ремонт на ГУ на 4 В и 4 Г;
                                          

ИЗВЪРШЕНИ ДОСТАВКИ

 • Доставка на брони за КА тип ПК 38-4;
 • Изработка на течки за транспортьор;
 • Изработка  и подмяна на 34бр. втулки за опорни ролки на насипни колички;
 • Изработка на пресипни бункери;
 • Изработка на поддържаща конструкция по чертеж;
 • Изработка на 10бр. люкове по чертеж;
 • Изработка на опъвателна шейна по чертеж;
 • Изработка на страници за ВС 40Г по чертеж;

http:// https://www.tpp2.com/