"Техногипс" ЕАД

www.technogipspro.com/bg/

  • Монтаж на 5 бр. силози за суровини – 180 т.;
  • Монтаж на технологично оборудване – 150 т.;
  • Облицовка на силози на обект;
  • Изработка, доставка и монтаж на димоход;
  • Заварка на фланцови връзки;
  • Доставка,изработка и монтаж на ревизионни люк силози;
  • Укрепване на вибросито;
  • Газификация вътрешна линия на „Завод за гипсокартон и сухи строителни смеси";
  • Монтаж на технологично оборудване на "Завод за гипсокартон и сухи строителни смеси";