"SIRC" Ltd. – France

  • Europodium – изработка на метална конструкция на амфитеатър за 850 души;
  • Изработка на противотежести за пристанищни кранове HUSOR – 288 бр;