Сертификати

Ние се стремим да постигнем европейско ниво в работата на нашата фирма. През 2004 г. в Дружеството са разработени, внедрени и сме сертифицирани по:

- Сертификат - ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД, Стандарт БДС EN ISO 9001:2015

- Сертификат - ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД, Стандарт БДС EN ISO 14001:2015

- Сертификат - ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД, Стандарт БДС EN ISO 18001:2007

- Certificate - Inspection of a Welding Shop DIN EN ISO 3834-2

- Certificate of conformity of the factory production control 1853-CPR-062 according to EN 1090-2, Execution Class up to EXC4

- Член на Българската Строителна Камара

Удостоверение

- Удостоверение - Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

- Централен Професионален Регистър на Строителя - Удостоверение N = | - TV 017942

- Централен Професионален Регистър на Строителя - Удостоверение N = ||| - TV 006065

- Централен Професионален Регистър на Строителя - Удостоверение N = V - TV 012601

- Удостоверение за добро изпълнение на "Металинвест - Ремко" ЕООД

- Удостоверение за добро изпълнение на "Металинвест - Ремко" ЕООД