Ремонт и изграждане на електрофилтри

Протичането на производствените процеси в редица отрасли на индустрията е свързано с отделянето на значителни количества прах. Една от често прилаганите мерки за предотвратяване попадането на тези прахови частици в атмосферата е използването на електрофилтри.

Основно тяхно преимущество в сравнение с механичните филтри е й фактът, че благодарение на създаваното в този вид филтри електрополе, се унищожават микробите и бактериите, които при механичното филтриране се задържат върху филтъра и могат да доведат до заразяване.

Тези техни предимства определят и широкото използване на електрофилтрите при очистването на отпадните газове от топлоелектрически централи, в стоманодобивната и циментовата промишлености, при производството на хартия, пещите за изгаряне на отпадъци и други.