Производствена база

Базата на Металинвест Ремко ЕООД се намира на територията на гр. Раднево. Базата е разположена на площ от 32 000м2. Повече от 5000м2 са закрити добре оборудвани и модерни производствени цехове. Базата е оборудвана с множество мостови кранове работещи в синхрон, което позволява обработката на голямогабаритни детайли. Във всички производствени цехове са разположени различни по размери рами, позволяващи и гарантиращи  изключително прецизна и точна изработка на детайли до 18 000мм. Откритите площи на базата позволяват складирането на готовата продукция за експедиция, подготвена и разпределена по номерация на пристигащите камиони за товарене! Наличието на външни кранове позволява и дава възможност за товарене на всякакъв габарит детайли. Двата мотокара които работят непрекъснато в базата позволяват лесно и бързо товарене и разтоварване на новопристигнали камиони!