Проектиране, производство и монтаж на метални конструкции

Стоманата е сред най-широко използваните материали в света. Годишните производства възлизат на 1,6 милиарда тона. Тя е основен компонент на сгради, инструменти, кораби, автомобили, машини, оръжия. 

Профилните метални конструкции биват използвани  при изграждането на промишлени сгради, метални халета, складове и навеси, спомагателни конструкции при технологични инсталации, тръбни естакади, метални конструкции при строителни обекти, инфраструктурни проекти и много други. Предимството им е, че са икономически по-изгодни в сравнение с тухлените и стоманобетонните и се изпълняват за по-кратък срок от време.

В нашата  ремонтно производствено база, разполагаме с цехове за метална обработка, извършваме:

  • консултации свързани с изпълнението на метални конструкции;
  • производство доставка и монтаж на метални конструкции, покривни и стенни ограждания с всички необходими окомплектовки и аксесоари, като част от завършена строителна система;
  • доставка и монтаж на сандвич панели и окомплектовки с различна дебелина;