Подготовка на повърхоностите

Подготовката на повърхностите е критична за всички последващи операции - рязане, заваряване и най-вече антикорозионна защита. Ние прилагаме дробеструйно почистване, като постигаме почистване на повърхностите до степен Sa 2.5 съгласно ISO 12944. Това е препоръчваната от стандарта чистота на повърхността за постигане на максимално качество и дълготрайност на антикорозионното покритие.

Като основен елемент преди полагане на защитно покритие е повърхностите да бъдат почистени от механични замърсявания, стари бои и люспи ръжда. Най-добрият начин за подготовка на повърхностите преди полагане на новите антикорозионни покрития е пясъкоструене или хидро пясъкоструене. За нанасяне на метални покрития, като поцинковане например, се изисква и задължително химично почистане и обработка на повърхностите.

Пясъкостуйка CLEMCO SCW-2048 140L

  • Пясъкоструйно оборудване за големи площи.
  • Резервоарът от 140 литра е с голям капацитет иудобно за преместване и устройството може да използвайте големи дюзи.
  • Включено е дистанционно управление
  • RMS-2000, 20 метра
  • 1 ¼ ”маркуч за издухване и 9.5мм накрайник.
  • Разход на въздух 5600 л / мин. (в зависимост от размера на дюзата)