"Неохим" АД

https://www.neochim.bg/

  • Демонтаж и монтаж на въздушни вентилатори;
  • Изработка на метални опори, стоманени греди, площадки и парапети;
  • СМР по съд ХЕА 86;