"Монди Пекиджинг Стамболийски" ЕАД

 • Ремонтна дейност по корообелващ барабан в цех ДПЦ, лента -1,2,3 - входяща дървесина в цех ДПЦ, ремонтна дейност по Чипъра в цех ДПЦ;
 • Ремонтни дейности на КР - 2014г. в цех ВИС, цех СРКА, Целулозен, РМЦ и РМ-2;
 • Изработка на вана за клупак система по приложен чертеж КН-13.03.48.07.00;
 • Подмяна на редуктор на силоз за трески. Ремонт на 2 бр. барабани за  реверсивна лента. Твърдо сплавно заваряване на износени участъци по корообелващ барабан;
 • Капитален ремонт в целулозен цех, профилактика на машина РМ-2;
 • Ремонтна дейност  на БВК-7,8 помпа, сита за маса, редуктори, смазочни системи, шнек, задвижващи системи, водоотделители, компресор, цилиндри за опън на одеалото на Клупак, нова серпентина за нишесте в цех Б-28;
 • Подмяна на задвижки в КИП, ремонт на варилен отдел в целулозен цех, на съоръжения от линия за обелване на дървесина, на съоръжения за транспортиране на дъските към главен корпус в цех ДПЧ;
 • Ремонт на кожуси, елеваторите, рама за монтаж в Издухвателен резервоар, ВФПИ-2 в целулозен цех;
 • Ремонтна дейност на тракт за трески, изпитване на кондезна бака, предпазителни клапи на лугоуловители в целулозен цех;
 • Смяна на водещ вал на одеалото на Клупак, ремонтна дейност на воронка, ремонт на помпи, зъбните съединители от задвижването и РНК на машина Б-28;
 • Ремонтни дейности по бронзов вал, въжена заправка, флоуметри машина Б-28, контролен вентил в цех ГК-ВФПИ-2;
 • Смяна на гарнитури на флуометри, смяна на флуометри от кондезна система, ревизия на палцови съединители и апарата на машина Б-28;
 • Ремонтна работа по ВФПИ-2, дренажни вентили и бяла помпа на луга в целулозен цех;
 • Изработка и доставка на салници;
 • Ремонтни дейности в ВФПИ-2- целулозен цех -задвижка фибрилайзер, зъбен съединител, машинно сито, ремъците на машина Б-28;
 • Изработка на детайли по чертеж- съединител палцов, фланец, пръстен, ходово колело, ос-1,2,3, скоба к-т, планка;
 • ОСЦ 63 - отстраняване теч, смяна на нивомерни стъкла на машина РМ-2, задвижване на машина Б-28, в цех главен корпус - мешалки, сферичен кран, баланс на подгреватели на варилни котли-1,2,3,4,5,6, реверсивна лента, пропуск във въздуховод на вентилатора на ВФПИ-2;
 • Изработка и доставка на циклон за трески;
 • Варилни котли, м-ж възвратен клапан на помпа за свежа вода с кота 5,40, смяна на гарнитури, топлообменник на терпентинови парения в целулозен цех;
 • Смяна на нивомерни стъкла, редуктори на задвижване  на маш.Б-28, ревизия на ролки за въжена заправка, смяна на ротаметри на тръбопровод във вентилатор, подвързване на дренажен тръбопровод;
 • Тракт на трески, ВФПИ-1,2 - целулозен цех. Ремонт на варилен отдел, прекрояване на линия за сярна киселина, направа на тръбна разводка дренаж чист кондензат ВИС;
 • Ремонт на първичен радиален утаител в БПС;
 • Ремонтни дейности в цех главен корпус;
 • Заваръчна дейност, смяна на платно лента реверсивна, бачок за непровар, помпа за омекотена вода, подмяна на хоризонтален вертикален участък на линия терпентинов кондензат, натягане на скрепителни болтове на фланци на подгреватели за варилни котли-1,2,3,4,5,6, монтаж на отвеждаща паренията тръба на бака акумулатори в целулозен цех;
 • Смяна на лагери, ремонтни работи - ТЗ, ламарина, ремонтни дейности в цех РМ2, капитален ремонт на съоръжения в цех РП2;
 • Изработка на преливник по Дог. 15.10.2012 за Капитален ремонт;
 • Изработка и доставка на резервни части: колело ходово, ос, скоба комплект и планка;
 • Изработка и доставка на преливници, верижно колело, капитален ремонт и ремонтни дейности в ТЕЦ на верижно колело;
 • Изработка на метална конструкция и електрофилтър;
 • Периодично участие в планови ремонти;
 • Извършване на СМР по ел.филтър -  ефелшмит;
 • Изработка на метална конструкция ELWO, стълби и прилежащи площадки;
 • Изработка на детайли по газоходи;
 • Изработка на компенсатори;