"Мини Марица - изток" ЕАД

  • Изработка на куки и скоби за ролки на ГТЛ – 12 500 бр.;
  • Изработка на кабелоносачи – 5500 бр.;
  • Изработка и доставка на пластмасова втулка;