"Металургоремонт" АД

  • Строително - монтажни работи към обект в КЦМ АД;
  • Изработка и доставка  на преход с усилваща гривна - 36 бр.;
  • Извършване  на СМР и заваръчни работи на обекти в КЦМ АД Пловдив;
  • Изработка и доставка на преходи по чертеж;
  • Изработка и доставка на площадка;
  • Монтаж на площадка и заварени скари по проект;
  • Изработка и доставка на скара /решетка/;
  • Изработка и доставка на бункер 100.264-12,311;
  • Уплътнение телескопично, чертеж № УПШ-85.01.00.00 комплект с „Вана”;
  • Изработка и доставка на кош - приемен чертеж № КСМ 016.00.00.00 ЧС - 4бр.;