"Лукойл Нефтохим Бургас" АД

https://neftochim.lukoil.com/bg/

  • СМР на обект „Пр-ва КОГ, инст.ХО-1- Монтаж и обвръзка  на 2 топлообменни блока от по 3 топлообменника и преобвръзка към съществуващата инсталация /Увеличаване топлообменната повърхност на топлообменници на „Реакторен блок”/;
  • Машинно мотажни работи по АК ;КОГ и КОГ -2;
  • Привеждане измервателни уреди НТ Росенец;
  • Реконструкцияи  модернизация на АД 5 и ВДМ 1;
  • Реконструкция и модернизация  на АД-5 и ВДМ-1, тръбопроводи -ф219, ф-426;
  • Основен ремонт на инсталация Каталитичен Крекинг  Ц-300:                     

-демонтаж и монтаж на колона /150 т./ за производство на петролни продукти;

-монтаж на вакуумсъздаваща система;

-периодично участие в планови ремонти;