"Контур Глобал Марица изток 3" АД

 • Основен ремонт на колела за ходов механизъм на багер КРС
 • Оптимизиране потоците на ИВП на блок 2
 • Текуща поддръжка на котелно оборудване /МВ,ВВ,ВРГВ, пепелосмивни апарати, ИВП,ШОС,КПСВ, мазутна разпалва ща система, ПГ, газоборни глави и шахти, линии разпалващ газ, компресори, управляващ въздух, газоходи,въздуховоди/
 • Изработка, доставка и монтаж на шлаков бункер на КА-2
 • Ремонт на Шлакоотделяне и Електрофилтри на блок 1, блок 3 и блок 4
 • Ремонт ППС лява част, бл.1, бл.2, бл.4, ППС дясна част бл.2 и бл.3, Вентилатори ВВ и ВРГВ блок 1,блок 2, бл.3, бл.4, ИВП, Въздуховоди и Газоходи на блок 2, и бл.4
 • Изработка и доставка на резервни части за МВ 3300/800/490 и ППС
 • Изработка и монтаж на забори за ИВП 2, Доставка и монтаж на предпазител за съединител на ШД
 • Изработка на Витки за шнеков шлакоотделител 100 бр.
 • Модификация на съществуваща схема на разтоварище за котелно гориво
 • Демонтаж на стара серпентина.Изработване и монтаж на нова серпентина
 • Подмяна на предпазни скари канал на ИВП КА-3
 • Изнасяне,подреждане складови помещения и халета по спецификация

Реализирани договори „ КОНТУРГЛОБАЛ” МАРИЦА ИЗТОК 3 АД -2013г.

 • Текуща и аварийна поддръжка на Котелно Оборудване
 • Ремонт на Хидро Шлако Отделяне на блок 1 и 2
 • Ремонт ППС-ляво, дясно, Вентилатори, ИВП, Въздуховоди, газоходи на блок 1 и блок 2
 • Изработка и доставка части за планов ремонт
 • Ремонт на шнеков шлакоотделител и шлакодробилка
 • Ремонт ППС-дясно, Вентилатори на блок 3,ППС-ляво, ИВП, Въздуховоди и газоходи блок 4
 • Изработка и доставка на бронировка за МВ 3300/800/490, и Резервни Части за ППС
 • Частично оптимизиране потоците в ИВП на КА 3
 • Изпълнени поръчки по зададени чертежи: Изработка на Витки за шнеков шлакоотделител, Модификация на разтоварище за мазут, Подмяна на серпентина дренажна бака на КА 1, Изнасяне и подреждане на складови помещения, Подмяна на предпазни скари канал ИВП КА 3, Ремонт на шлакоотделяне на блок 3,4, Ремонтни дейности по КА 1 и КА 4, Изработка на клапа за студен въздух, Демонтаж и монтаж на профили ЛТ ламарина, отваряне и затваряне на тапи за анализ на изгорели газове-ОБГ и ГЗШ-КА 4,


ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3” /„Енел Марица Изток 3”/ - Реализирани договори за 2012 г. към Контур Глобал Марица Изток

 • Текуща и аварийна поддръжка на котелно оборудване,
 • Изработка и доставка на ерозийни защити.
 • Ремонт на МВ на бл.3.
 • Изработка и доставка люк ф450, Дрениране на мазутна бака .
 • Изработка и доставка на Ос за ДСВ ,Шайби за ПСВ,ДСВ,КД ,Шплент ф63х60.
 • Ремонт на газоходи и ИВП на бл.3, Ремонт на газоходи и ИВП на бл.4.
 • Ремонт на ППС лява част бл.4, Ремонт ППС лява част бл.1.
 • Ремонт на ИВП, газоходи бл.3, Ремонт ППС дясно бл.3.
 • Ремонт газоходи и ИВП бл.1 и бл.2,
 • Дренаж и монтаж обгрев на мазутна бака,
 • Ремонт редуктори ШОС бл.1 и 2,
 • Разпробиване на мазутна бака 2 и дрениране,
 • Възстановяване и укрепване ГЗГ 4 А, Подмяна на компенсатор ДРЧ - шлакова вана,
 • Изработка тръбопровод,
 • Авариен Ремонт ИВП бл.3,
 • Ремонт на входящ колектор Мазутна бака 1,
 • Подмяна серпентина дренажен бак
 • СР-бл.1 ППС лява част,
 • СР бл.1 ИВП,въздуховоди ,газоходи,
 • Авариен ремонт на ИВП бл.1
 • Текуща и Аварийна поддръжка на котелно оборудване,
 • СР- ИВП и Газоходи бл.1,3,4
 • СР- ППС лява част бл.1,3,4,
 • Проектиране , изработка монтаж на ръкав чукови дробилки, Броня голям конус, Изработка и доставка решетки за сифони
 • Изработка болт ВМ , фундаментен на ЛБ на ВМ , Изработка винт тръбна резба ляв и десен, Болт за фланец притискащ, Уплътнителен нож, Монтаж захранваща система обдухващи механизми, Изработка влазни люкове, Изр.малка кука горен гирлянд, дюзи, Проектиране,изработка монтаж ръкав рециркулация въздух чукови дробилки, Изработка доставка стъргачи за ПСВ, ДСВ,
 • Монтаж на лентови транспортьори на варовиково стопанство.
 • Ремонт на Прахо Приготвящи Системи.
 • Изработка и монтаж на бункери за суров варовик на ЖП и авто-разтоварище.
 • Текуща и аварийна поддръжка на котелно оборудване.
 • Изработка на резервни части за котелно оборудване – 150 т.

ТЕЦ-ЕНЕЛ М. Изток 3 – 2010-2009 г.

 • Изработка на фланец притискащ диск
 • Ремонт на ИВП , ВПГ, ППС, КО - на бл. 1 и бл. 3
 • Подмяна напорни циркулацион-ни задвижки на бл.2,3
 • Ремонт на МВ № 7 и 8 на бл.2 и МВ № 7 и 8 на бл.4