История

Фирма „МЕТАЛИНВЕСТ РЕМКО”   ЕООД град Стара Загора е на Българския пазар от 2002 година за проектиране, изработка и монтаж на метални конструкции, тръбопроводи, съдове под налягане, резервни части и ремонтни дейности в областта на енергетиката

Ние се стремим да постигнем европейско ниво в работата на нашата фирма. През 2004 г. в Дружеството са разработени, внедрени и сертифицирани:

  • Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008
  • Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие със спецификация OHSAS 18001:2007
  • Система за управление на околната среда в съотвествие със стандарта ISO 14001:2005
  • Член на Българската Строителна Камара 

Чрез последователно налагане на европейски принципи на работа ние градим фирмена култура и имидж, и желаем да бъдем разпознавани в обществото като фирма, олицетворяваща и прилагаща най-добрите европейски практики и поддържания от нас висок стандарт на извършваните  услуги.