История

Фирма „МЕТАЛИНВЕСТ РЕМКО” ЕООД град Стара Загора е на Българския пазар от 2002 година за проектиране, изработка и монтаж на метални конструкции, тръбопроводи, съдове под налягане, резервни части и ремонтни дейности в областта на енергетиката.

История на фирмата:

-създадена 2002 година от Иван Стойчев Русенов. Започва ремонтни дейности на котелно оборудване с ресурс от 6 служители, микробус и малко инструменти.

-2004 година изграждане на малка производствена база.

-2010 година закупуване на имот за изграждане на производствени мощности.

-2014 година се изгражда първото разширение на базата  и се закупуват машини позволяващи разширение обхвата на дейности.

-2016 година се изгражда второто разширение на базата и се закупуват машини по европроекти.

-2019 година се прави третото разширение на производствените халета, с което закритата площ надхвърля 5000м2, а откритите площи-над 32000м2.

Ние се стремим да постигнем европейско ниво в работата на нашата фирма. От 2004г.  са разработени и внедрени следните системи за качество и управление:

  • Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008
  • Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие със спецификация OHSAS 18001:2007
  • Система за управление на околната среда в съотвествие със стандарта ISO 14001:2005
  • Система за инспекция на заварени конструкции DIN EN ISO 3834-2
  • Система за производство на метални конструкции, съгласно ЕN 1090-2EXC4
  • Удостоверение от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
  • Член на Българската Строителна Камара 

Чрез последователно налагане на европейски принципи на работа, ние градим фирмена култура и имидж, и желаем да бъдем разпознавани в обществото като фирма, олицетворяваща и прилагаща най-добрите европейски практики и поддържания от нас висок стандарт на извършваните  услуги.