"Холсим – България" АД

https://www.holcim.bg/

  • Рехабилитация на производствена линия за суров цимент – 300 т;
  • Реконструкция на технологична линия за производство на клинкер, оборудване за газоходи и изграждане на обслужващи площадки за Хариклон;
  • №30/04.02.09 Реконструкция технологична линия за производство на клинкер   - СМР оборудване и газоходи;
  • Изработка на компенсатори;
  • Линия за изграждане на тръбопроводи;