Екип

НИЕ СМЕ ЕКИП с гъвкавото пазарно поведение  и  възможност да дефинира и  отговори  бързо и адекватно на променящите се условия. Нови задачи и насоки на професионално развитие, е предимство, което фирма „МЕТАЛИНВЕСТ  РЕМКО” ЕООД успешно  съчетава  с поетия обществен ангажимент - за социална отговорност, спазване принципите на екологично поведение и стандарти за качество.

Хората са важен ресурс. Прави се подбор и се назначават високо квалифицирани специалисти. Индивидуалните интереси и мотивация на нашите кадри са свързани предимно с растящите им потребности от сигурност, безопасност, признание, идентичност и пълна реализация на личностния потенциал на всеки. Корпоративните ни цели могат да се постигнат най-добре в среда, която окуражава заетите и им помага в преследването на собствените им цели. Така ние се стремим да предлагаме на персонала си творчески предизвикателна и стабилна трудова среда, в която всеки може да получи възнаграждение над средното, за постижения над средните и за приноса си към компанията. Нашата политика е да предлагаме неограничени възможности за длъжностно и професионално израстване на всеки.

Безопасността и здравето при работа са важни теми, на които винаги сме обръщали необходимото внимание. Затова всички работници са снабдени с необходимото работно облекло, обувки и лични предпазни аксесоари.

Всички служители на фирма „МЕТАЛИНВЕСТ РЕМКО” ЕООД са наясно с политиката за опазване на околната среда, всеки е отговорен за собствените си действия и е задължен да докладва дори в случай, че забележи неизпълнение на правилата за опазване на околната среда и опазване на здравето на хората.