"Ди Ес Смит България" АД

https://www.dssmith.com/

Ремонт на шнек преса отходи Ф577 мм

Демонтаж на стари баки, проектиране,производство и монтаж на нова бака

Изработка и доставка на сепаратор за кондензат

Изработка на фланци

Облицовка на съществуващ резервоар с неръждаема ламарина

Демонтаж, доставка и монтаж на 4 бр. бункер

Доставка и монтаж на тръбопровод