"Девня Цимент" АД

https:// www.devnyacement.bg/

Ремонтни дейности по ръкавни филтри.

Ръкавни Филтри Брашно към ХС 'СМ5

Транспорт брашно от охладителна кула.

Трансп.прах под Охл.Кула Пещ7

БайПас: ремонт мех.дейности

Захранване Пещ 7.

Транспорт Брашно към ХС'СМ5

Пневмоканали за Пневмотранспорт

Ремонт и подмяна на филтърни ръкави

Подмяна на филтърни ръкави процесен филтър

Подмяна на утаител на циклон С4 и С5

ЦМ”Б”Ремонт на зона „вход”