"Балканстрой" АД

  • Подмяна на противопожарни тръбопроводи - №10/15.07.09;
  • Монтаж на технологично оборудване - №1/12.08.09;