проектиране, изработка и монтаж на метални конструкции, тръбопроводи, съдове под налягане, резервни части и ремонтни дейности в областта на енергетиката

Завършени обекти

ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД

Рехабилитация, основен и среден ремонт на прахо приготвящи системи, горивни уредби, електрофилтри, сепаратори и котло агрегати; Демонтаж на метален бункер за въглища и тръбопровод за киселинни промивки в котелен цех - част 700 MW; Извършени ремонтно възстановителни работи по площадките за обслужване; Ремонт на оборудване за подготовка на въглищата за изгаряне;

Виж всички

"Златна Панега Цимент" АД

Изработка на подбандажни пластини - 3мм, 25мм, законтряща по чертеж; Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция - стиковане на газоход, монтаж на горна, долна и нова част на опора; Доставка и монтаж на изолация; Изработка, доставка и монтаж на сектор с лопатка, облицовъчен сектор и болт по чертеж;

Виж всички

"Лукойл Нефтохим Бургас" АД

СМР на обект „Пр-ва КОГ, инст.ХО-1- Монтаж и обвръзка на 2 топлообменни блока от по 3 топлообменника и преобвръзка към съществуващата инсталация /Увеличаване топлообменната повърхност на топлообменници на „Реакторен блок”/; Машинно мотажни работи по АК ;КОГ и КОГ -2; Привеждане измервателни уреди НТ Росенец; Реконструкцияи модернизация на АД 5 и ВДМ 1;

Виж всички

"Монди Пекеджинг Стамболийски" ЕАД

Ремонтна дейност по корообелващ барабан в цех ДПЦ, лента -1,2,3 - входяща дървесина в цех ДПЦ, ремонтна дейност по Чипъра в цех ДПЦ; Ремонтни дейности на КР - 2014г. в цех ВИС, цех СРКА, Целулозен, РМЦ и РМ-2; Изработка на вана за клупак система по приложен чертеж КН-13.03.48.07.00; Подмяна на редуктор на силоз за трески. Ремонт на 2 бр. барабани за реверсивна лента. Твърдо сплавно заваряване на износени участъци по корообелващ барабан;

Виж всички

ТЕЦ "AES Гълъбово" Марица Изток 1" ЕООД

Изработка на детайли, брони, палец 60/12х1195 и предпазни брони на рамо; Изработка и монтаж на електростатичен филтър – 1200 т.; Изработка на 1300 т. димоходи и въздуховоди; Договор за изработка и доставка на резервни части за котелно оборудване – 1600 т.; Доставка на уплътнителен пръстен и шина 70*15*2140; Изработка на цинкови аноди за защита на кондензатора; Изработка на планка, ос, планки над ролки, стръсващи греди и наковални;

Виж всички

За нас

Добре дошли на сайта на фирма  „МЕТАЛИНВЕСТ РЕМКО” ЕООД 

"Металинвест-Ремко" ЕООД,  е дружество, специализирано в областта на ремонта, монтажа и реконструкцията на съоръжения и оборудване от всички категории;  газови съоръжения и инсталации; съдове, работещи под налягане; парни котли. Осъществява изработка и монтаж на метални  конструкции и нестандартно оборудване.

В нашия завод можем:

o   Да режем листов материал до 200мм. Х 12000мм

o   Да огъваме и валцоваме листов материал до 25мм.

o   Да режем профили до 500мм.

o   Да огъваме профили и тръби до 100мм.

o   Да струговаме, фрезоваме, пробиваме…..

o   Да заваряме и режем(газокислородно, плазмено) ръчно и роботизиано.

o   Да пясъкоструем и боядисваме

o   Да транспортираме

Достигаме до 3500т/годишно производство на всякакъв тип детайли и съоръжения. От нашата база излиза по един камион с готова продукция на всеки трети ден от седмицата!Нашите служители са:

•инженерно-технически състав, добре подготвен и с богат опит натрупан от реализирани проекти в енергетиката, циментовата, дървопреработвателната, хартиената, нефтопреработвателната, военната и спиртната промишленост;

•технически ръководители подготвени да реагират и работят във всякакви аварийни и не планувани ситуации и обекти;

•монтьори и монтажници оборудвани със съвременна и професионална техника. Инструктирани и подготвени с най-добрите и качествени лични предпазни средства;

•заварчици и оксиженисти преминали курсове от български и европейски сертифицирани инстититуции, притежаващи индивидуално подготвени за тях професионални машини и оборудване към тях;

•административен персонал подготвен по всяко време да реагира на непредвидени за нашите възложители ситуации;

Големият набор от сертификати, удостоверения, свидетелства и дипломи показват ангажираноста и стремежа ни към развитие, усъвършенстване и професионализъм. Големия брой референций са доказателство за постигнат резултат от вложените усилия. Нашата цел са качество, отговорност и постоянна ангажираност. Нашето име са нашите хора.

 

 

Проект

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с „Публична покана“ по проект BG16RFOP002-2.040-0775-C01 Подобряване на производствения капацитет в МЕТАЛИНВЕСТ-РЕМКОПодобряване на производствения капацитет в МЕТАЛИНВЕСТ-РЕМКО

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с „Публична покана“
по проект BG16RFOP002-2.040-0775-C01 Подобряване на производствения капацитет в МЕТАЛИНВЕСТ-РЕМКО

Предмет на процедурата: Избор на изпълнител за доставка на ДМА по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Камера за дробометна обработка 1 бр.“;
Обособена позиция № 2: „Доставка на Хибриден Абкант 1 бр.“

Прогнозна стойност: 1 420 000.00 лв. без ДДС

Дата на обявление на процедурата: 23.03.2021 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 30.03.2021 г.

За изтегляне на пакета документи: тук

Проект по договор №BG16RFOP002-2.077-0804-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-0804-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: „МЕТАЛИНВЕСТ-РЕМКО“ ЕООД

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 01.02.2021 г.

Край: 01.05.2021 г.

Договор №: BG16RFOP002-2.040-0775-C01 „Подобряване на производствения капацитет в МЕТАЛИНВЕСТ-РЕМКО“”

”Главна цел: „Подобряване на производствения капацитет на Металинвест-Ремко с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал“”

Бенефициент: „Металинвест-Ремко“ ЕООД
Начало на проекта: 07.12.2020 г.
Край на проекта:07.11.2021 г.
Обща стойност на проекта: 1 420 000,00 лв., от които европейско съфинансиране: 724 200,00 лв. , национално съфинансиране: 127 800,00 лв.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Проект: BG16RFOP002-2.001-0345 “Подобряване на производствения капацитет на МЕТАЛИНВЕСТ-РЕМКО, чрез въвеждането на нови технологии”

Цел: ”Повишаване на производствения капацитет на Металинвест-Ремко и устойчивото му развитие на националния и европейския пазар, чрез внедряването на модерно и технологично оборудване”

Дата на стартиране: 20.06.2016
Дата на приключване: 20.06.2017

Безвъзмездна финансова помощ: 342 784.50 лв., от които 291 366.82 лв. европейско и 51 417.68 лв. национално съфинансиране

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.