проектиране, изработка и монтаж на метални конструкции, тръбопроводи, съдове под налягане, резервни части и ремонтни дейности в областта на енергетиката

Завършени обекти

ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД

Рехабилитация, основен и среден ремонт на прахо приготвящи системи, горивни уредби, електрофилтри, сепаратори и котло агрегати; Демонтаж на метален бункер за въглища и тръбопровод за киселинни промивки в котелен цех - част 700 MW; Извършени ремонтно възстановителни работи по площадките за обслужване; Ремонт на оборудване за подготовка на въглищата за изгаряне;

Виж всички

"Златна Панега Цимент" АД

Изработка на подбандажни пластини - 3мм, 25мм, законтряща по чертеж; Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция - стиковане на газоход, монтаж на горна, долна и нова част на опора; Доставка и монтаж на изолация; Изработка, доставка и монтаж на сектор с лопатка, облицовъчен сектор и болт по чертеж;

Виж всички

"Лукойл Нефтохим Бургас" АД

СМР на обект „Пр-ва КОГ, инст.ХО-1- Монтаж и обвръзка на 2 топлообменни блока от по 3 топлообменника и преобвръзка към съществуващата инсталация /Увеличаване топлообменната повърхност на топлообменници на „Реакторен блок”/; Машинно мотажни работи по АК ;КОГ и КОГ -2; Привеждане измервателни уреди НТ Росенец; Реконструкцияи модернизация на АД 5 и ВДМ 1;

Виж всички

"Монди Пекеджинг Стамболийски" ЕАД

Ремонтна дейност по корообелващ барабан в цех ДПЦ, лента -1,2,3 - входяща дървесина в цех ДПЦ, ремонтна дейност по Чипъра в цех ДПЦ; Ремонтни дейности на КР - 2014г. в цех ВИС, цех СРКА, Целулозен, РМЦ и РМ-2; Изработка на вана за клупак система по приложен чертеж КН-13.03.48.07.00; Подмяна на редуктор на силоз за трески. Ремонт на 2 бр. барабани за реверсивна лента. Твърдо сплавно заваряване на износени участъци по корообелващ барабан;

Виж всички

ТЕЦ "AES Гълъбово" Марица Изток 1" ЕООД

Изработка на детайли, брони, палец 60/12х1195 и предпазни брони на рамо; Изработка и монтаж на електростатичен филтър – 1200 т.; Изработка на 1300 т. димоходи и въздуховоди; Договор за изработка и доставка на резервни части за котелно оборудване – 1600 т.; Доставка на уплътнителен пръстен и шина 70*15*2140; Изработка на цинкови аноди за защита на кондензатора; Изработка на планка, ос, планки над ролки, стръсващи греди и наковални;

Виж всички

За нас

Добре дошли на сайта на фирма  „МЕТАЛИНВЕСТ РЕМКО” ЕООД град Стара Загора.

"Металинвест-Ремко" ЕООД, гр. Стара Загора е дружество, специализирано в областта на ремонта, монтажа и реконструкцията на тръбопроводи за пара и гореща вода от всички категории;  газови съоръжения и инсталации; съдове, работещи под налягане; парни котли, паропрегреватели, економайзери, водогрейни котли. Изгражда парни, отоплителни, вентилационни, климатични и ВиК инсталации. Осъществява изработка и монтаж на метални  конструкции и нестандартно енергетично оборудване.Ние се стремим да постигнем европейско ниво в работата на нашата фирма. През 2004 г. в Дружеството са разработени, внедрени и сме сертифицирани по:

  • Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008
  • Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие със спецификация OHSAS 18001:2007
  • Система за управление на околната среда в съотвествие със стандарта ISO 14001:2005
  • Член на Българската Строителна Камара

 

 

Проект

Проект: BG16RFOP002-2.001-0345 “Подобряване на производствения капацитет на МЕТАЛИНВЕСТ-РЕМКО, чрез въвеждането на нови технологии”

Цел: ”Повишаване на производствения капацитет на Металинвест-Ремко и устойчивото му развитие на националния и европейския пазар, чрез внедряването на модерно и технологично оборудване”

Дата на стартиране: 20.06.2016
Дата на приключване: 20.06.2017

Безвъзмездна финансова помощ: 342 784.50 лв., от които 291 366.82 лв. европейско и 51 417.68 лв. национално съфинансиране

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.